20140215201129e1d.jpg 今日は旧暦の1月16日。16日祭(ご先祖のお正月)です^^